Hlavní menu
Aktuálně
12.01.2023:
Schůze sborového výboru
17:00 - schůzka výboru ve třídě

12.09.2022:
Valná hromada Spolku
Oznamuji, že ve čtvrtek 15. 9. 2022 se koná schůzka všech sborových rodičů - Valná hromada Spolku. Na programu bude zejména převolení výboru Spolku a příprava na soutěže ZUŠ a další sborové akce. Soukopova 75/5, učebna č. 1. !!ÚČAST NUTNÁ!! Výbor Spolku se sejde již v 17h - srdečně jsou zváni i bývalí členové!
Facebook Resonance

Přípravné oddělení NOTIČKA

Zkouška - pondělí 15:30 - 16:15

Toto oddělení pracuje pod SPOLKEM PŘÁTEL PĚVECKÉHO SBORU RESONANCE TŘEBÍČ.


Přípravné oddělení Notička vzniklo již ve školním roce 1995/96 původně pro děti předškolního a mladšího školního věku. Dnes do něj chodí převážně předškoláci už od 3,5 let. V současné době má 20 zpěváčků. Pod vedením Heleny Valové se zaměřují na výuku hudebně pěveckých dovedností a nácvik dechových a pěveckých technik. Samozřejmostí jsou hudebně pohybové hry a zábavné písničky převážně českých autorů. Neúčastní se soutěží, ale pravidelně koncertují na akcích ZUŠ či DPS Resonance a Osmina.

noticka


Přehled plateb školného a příspěvků do Spolku:

Příspěvek do spolku se platí pololetně a to do 15. září a 15. února platbou u banky Fio banka (č. účtu 2201910384 / 2010) , jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte u pí. Valové) nebo převodem na tento účet. Variabilní symboly je možné najít i v sekci pro členy sborů.

Školné měsíčně: Školné pololetně: Příspěvek do spolku:
----- ----- 1100,- Kč/pololetí


© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK