Sbormistr

sbormistr


Mgr. Helena Valová
*1970

Sólový, popový a sborový zpěv, hudební elektrické klávesové nástroje, hudební teorie

Umělecká vedoucí pěveckých sborů NOTIČKA, OSMINA, RESONANCE, komorní sbor FERMATA, vokální ansámbl ENSEMBLE TREBICENSIS

 • 1985 absolvování I. cyklu LŠU obor akordeon
 • 1988 Střední pedagogická škole ve Znojmě s maturitní zkouškou z hudební výchovy + praktická zkouška z nástroje: klavír a zobcová flétna
 • 1992 státní zkouška na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně obor Učitelství 1. stupně se státní zkouškou z HV a hudebního nástroje - souběžně soukromá studia sólového zpěvu
 • 1977 – 1988 aktivní členka pěveckého sboru CAMPANELLA Mgr. Drahomíry Chaloupecké - dosud příležitostná zpěvačka
 • 1984 – 1990 členka pěveckého sboru SPgŠ ZNOJMIA Prof. Václava Macáka
 • 1989 – 2002 členka a sólistka Smíšeného pěveckého sboru třebíčských učitelů, od března 2002 se stává jeho dirigentkou : nejprve s názvem TŘEBÍČSKÝ PĚVECKÝ SBOR, od září 2004 CHORUS TREBICENSIS - dodnes působí jako příležitostná sólistka při koncertech s Vídeňským vokálním sborem Manfreda Linsbauera, či hostuje v různých jiných pěveckých tělesech
 • 1988 – 1994 členka Univerzitního sboru Prof. Miloslava Bučka v Brně
 • 1994 nastupuje do vedlejšího PP na ZUŠ RESONANCE - členka Klubu sbormistrů při NIPOS ARTAMĚ Praha, která organizuje nejméně 3x ročně sbormistrovské kursy po celé ČR
 • od září 2003 posluchačka Sbormistrovského semináře prof. Jana Koláře v Praze
 • členka Hudební mládeže, České hudební společnosti, Společnosti por starou hudbu a Unie českých pěveckých sborů - specializuje na klávesové soubory, sborový a popový zpěv (konzultantkou pro její žáky je např. paní Lída Nopová, vedoucí katedry popového zpěvu na St. konzervatoři v Praze, nebo Prof. Svatava Šubrtová a PhDr. Alena Tichá – hlasové poradkyně NIPOS ARTAMA Praha) - aktivně navštěvuje semináře týkající se EKN, hudební veletrhy a pod.
 • v souvislosti s tím, že sama vystupuje s několika hudebními skupinami, s nimiž má dlouholeté zkušenosti v nahrávácích studiích se začíná od r. 2001 věnovat také ozvučovací a nahrávací technice (účinkování v těchto skupinách viz webové stránky, např. www.patek13.enet.cz, www.embolly.estranky.cz nebo www.rwr-brno.com, www.ajetomusic.webpark.cz)
 • lektorka a organizátorka seminářů pro klávesové nástroje a pěveckou techniku, příležitostná moderátorka hudebních akcí, spolu s kolegy připravuje koncertní vystoupení, výchovné koncerty a zábavné pořady pro děti
 • v roce 2005 sepsala historii ZUŠ Resonance, která obsahuje 10ti leté působení této školy v regionu. Kniha obsahuje spoustu fotografií a článků a vývoji a aktivitách ZUŠ
 • 2007 absolvovala pěvecké kursy u doc. Vladimír Richtera na Mezinárodní škole staré hudby ve Valticích
 • 2007 – 2010 -studentka zpěvu na AKADEMII STARÉ HUDBY (Filozofická fakuta MU Brno) u Ireny Troupové
 • v současné době pořádá semináře a pracuje jako Krajská metodička pro sborový zpěv ZUŠ
 • zakladatelka festivalu TŘEBÍČSKÉ RESONOVÁNÍ a vokálního ansámblu zaměřujícího se převážně na hudbu renesance a baroka EMSEMBLE TREBICENSIS
 • červen 2010 Absolventský koncert (program viz http://www.resonance-trebic.cz/resonovani/program1.php
Ocenění:
Duben 2002: Cena za nejlepší dirigentský výkon
Krajské kolo DPS - Brno: Zlaté pásmo pro sbor
Duben 2005: Cena za sbormistrovský výkon při soutěži DPS v krajském kole
12.4.2013: KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ OSMINA - ZLATÉ PÁSMO a zvláštní cena poroty za dramaturgii a dirigentský výkon

Sbormistrovská praxe:
1988 - 1989: Přípravný sbor ZŠ Benešova
1989 - 1995: Přípravný sbor SLUNÍČKO
1990 - 1992: DPS 1. stupně ZŠ Benešova
Od r. 1995: všechna pěvecká oddělení ZUŠ RESONANCE
2001 - 2003: zakládá a vede ženský sbor Spolek Pro Obnovu Sborového Umění
2002 - 2005: V Kraji (POSUVKA - který se později sloučí se smíšeným sborem) Smíšený sbor CHORUS TREBICENSIS


© 2014 | Powered by phpRS 2.8.2 | Designed by HvK